3-iasis Rytų partnerystės viršūnių susitikimas

2013 Gruodis 03, Atnaujinta 09:51 EET
  • Spausdinti
Loading...

RENGINIO PROGRAMA (anglų kalba)

PROGRAMA ŽINIASKLAIDAI

INFORMACIJA ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAMS (anglų kalba)

Naujienos trumpai

Rytų partnerystės programa įgauna naują pagreitį. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitais Vilniaus viršūnių susitikime dalyvaujančiais ES ir Rytų partnerystės šalių vadovais priėmė deklaraciją, kurioje išdėstyta per dvejus metus pasiekta pažanga ir nubrėžtos šios programos ateities gairės. Skaityti plačiau

Vilniuje pasirašyti strateginiai Rytų partnerystės susitarimai. Vilniaus viršūnių susitikime, kuriame dalyvauja ES lyderiai, ES vyriausioji užsienio politikos įgaliotinė, 28 ES valstybių narių bei 6 Rytų partnerystės šalių vadovai ir ministrai, parafuotos ES Asociacijos sutartys su Gruzija ir Moldova, pasirašyti kiti svarbūs ES bendradarbiavimo susitarimai su Rytų partnerėmis. Skaityti plačiau

Vaizdo reportažai iš Vilniuje vykusio Rytų partnerystės viršūnių susitikimo. Žiūrėti

Apie Rytų partnerystę

Rytų partnerystė kaip Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetas – natūralus Lietuvos pasirinkimas, nulemtas ES ir Lietuvos siekio, kad Rytų kaimynės būtų saugios, ekonomiškai stiprios, europietiškos valstybės. Norime, jog Rytų partnerystė būtų kuo efektyvesnė – ir tikimės tai pasiekti bendromis ES institucijų, ES valstybių narių ir Rytų partnerių pastangomis.

Rytų partnerystės iniciatyva, kuri apima ES santykius su šešiomis Rytų partnerėmis – Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina, yra stiprinamas dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas su šiomis šalimis, remiamos jose vykdomos reformos ir siekiama priartinti jas prie Europos Sąjungos. Per penkerius Rytų partnerystės gyvavimo metus pasiekti konkretūs rezultatai – artėjama link trijų Asociacijos susitarimų (įskaitant glaudaus bendradarbiavimo ir plataus masto laisvos prekybos erdvės dalį (angl. DCFTA) sudarymo – suderėtas, parafuotas ir parengtas pasirašymui Asociacijos susitarimas (įskaitant DCFTA dalį)  su Ukraina, 2013 m. birželio – liepos mėn. baigus asociacijos derybas su Moldova ir Gruzija, žymiai pasistūmėta vizų režimų supaprastinimo ir liberalizavimo procesuose, funkcionuoja daugiašalės dimensijos struktūra (leidžianti keistis patirtimi, informacija bei įgyvendinti praktinius projektus šalyse), toliau stiprinamas sektorinis bendradarbiavimas, sukurti tokie įvairias visuomenės dalis į bendradarbiavimą Rytų partnerystėje įtraukiantys formatai kaip Pilietinės visuomenės forumas, Vietos ir regionų valdžių konferencija, Verslo forumas, Jaunimo forumas.

Trečiasis Rytų partnerystės viršūnių susitikimas

2013 m. lapkričio 28–29 dienomis Vilniuje vyko trečiasis Rytų partnerystės viršūnių susitikimas. Į Vilnių atvyko 28 ES valstybių narių ir šešių Rytų partnerių aukščiausių atstovų bei ES institucijų vadovų. Renginio šeimininkė – Prezidentė Dalia Grybauskaitė, susitikimui pirmininkavo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Hermanas Van Rompuy.

Rytų partnerystės viršūnių susitikimai vyksta kas dvejus metus (pirmieji du – 2009 m. gegužės 7 d. Čekijoje (Prahoje) ir 2011 m. rugsėjo 29–30 d. Lenkijoje (Varšuvoje)). Juose aptariama Rytų partnerystės įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai, nustatomi tikslai artimiausiems dviem metams, brėžiamos ateities perspektyvos. Susitikimo rezultatai apibendrinami visiems viršūnių susitikimo dalyviams patvirtinant Jungtinę deklaraciją, kuri tampa atspirties tašku tolesniam Rytų partnerystės įgyvendinimui ir plėtotei.

Susiję renginiai

Rytų partnerystės viršūnių susitikimas ir jį lydintys renginiai (lapkričio 25–29 d.)

Susiję dokumentai

Rytų partnerystė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai darbotvarkėje

Informacinis biuletenis: Rytų partnerystės viršūnių susitikimas, lapkričio 28–29 d., Vilnius

Rytų partnerystės Prahos Jungtinė deklaracija

Rytų partnerystės Varšuvos Jungtinė deklaracija

Šiaurės ir Baltijos šalių (Nordic Baltic Eight, NB8) užsienio reikalų ministrų pareiškimas dėl Rytų partnersytės

Rytų partnerystės Pilietinės visuomenės forumo susitikime Kišiniove priimtos deklaracijos

Renginių kalendorius

Paieška Visi
Buvęs Kitas
Gruodis 2013
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30
8
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05

Naujienų prenumerata

Apie prenumeratą