Kas yra pirmininkavimas?

2015 Balandžio 09, Atnaujinta 17:05 EET
  • Spausdinti

Kas yra pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai?

Narystė Europos Sąjungoje (ES) suteikia ne tik teisių, bet ir visiems nariams tenkančių pareigų. Viena iš jų – pirmininkavimas ES Tarybai. Vadovauti ES taisyklių kūrimui eilės tvarka kas pusmetį tenka kiekvienai iš 28 ES šalių narių. Lietuva pirmą kartą šio darbo imsis nuo liepos 1-osios iki sausio 1 dienos. 

Pagrindinis pirmininkaujančiai šaliai tenkantis uždavinys – vadovauti ES teisės aktų leidybai, kuria Taryba rūpinasi kartu su Europos Parlamentu (EP), užtikrinti Sąjungos darbotvarkės tęstinumą, sklandų teisėkūros procesą, atstovauti visų šalių narių interesams.

Pirmininkaujanti šalis vadovauja ES Tarybai ir jos parengiamiesiems organams (darbo grupėms ir komitetams), organizuoja daugelį formalių ir neformalių susitikimų Briuselyje bei pirmininkaujančioje šalyje. Pirmininkaujanti šalis moderuoja ES Taryboje vykstančias diskusijas ir siekia kuo platesnio narių sutarimo svarstant visai ES svarbius klausimus, priimant sprendimus.

Pirmininkaujanti šalis taip pat atstovauja ES Tarybai santykiuose su kitomis ES institucijomis, ypač su Europos Komisija ir EP, formuoja jos santykius su kitomis ES institucijomis.

Pirmininkavimas ES Tarybai – tai proga parodyti, kad šalis yra sąžininga ir patikima partnerė, sustiprinti teigiamą įvaizdį. Pirmininkavimas taip pat yra proga sudominti visuomenę naryste ES ir įtraukti piliečius į sprendimų priėmimą.

Trejeto pirmininkavimas

Siekiant užtikrinti Tarybos veiklos tęstinumą ir nuoseklų pirmininkavimo perėmimą, pirmininkaujančios valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja grupėmis po tris šalis. Tokia tvarka įtvirtinta 2009 metais, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Vadinamasis Trejetas užsibrėžia, kokių ilgalaikių tikslų ketina siekti ir parengia bendrą 18 mėnesių Trejeto programą. Su dabartinio Trejeto (Airijos, Lietuvos ir Graikijos), kuris ES teisėkūros procesui vadovaus nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 metų birželio 30 dienos, programa galite susipažinti čia.

Pirmininkavimas ir kiti instituciniai veikėjai

Lisabonos sutartimi įsteigtos dvi naujos pareigybės: Europos Vadovų Tarybos pirmininko (šias pareigas eina belgas Hermanas van Rompuy) ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai (šias pareigas eina britė Catherine Ashton). Atsiradus šioms naujovėms, pasikeitė pirmininkaujančios šalies vaidmuo, nes ji nebevadovauja Užsienio reikalų tarybos ir Europos Vadovų Taryboms susitikimams. Tačiau pirmininkaujanti valstybė ir toliau glaudžiai bendradarbiauja su Europos Vadovų Taryba ir vyriausiuoju įgaliotinio užsienio reikalams.

Be to, Lisabonos sutartis išplėtė Europos Parlamento galias įstatymų leidybos srityje, kurias jis dalinasi su Taryba. Išaugus EP įtakai, efektyvus bendradarbiavimas su šia institucija tampa būtina sąlyga pirmininkavimo sėkmei užtikrinti.

Lietuvos pirmininkavimo organizavimas

Pirmininkavimo veikloje aktyviai dalyvauja Vyriausybė, Seimas, Prezidentūra, kitos valdžios institucijos, tačiau koordinatoriaus funkciją atlieka Užsienio reikalų ministerija. Bendradarbiaudama su Lietuvos nuolatine atstovybe ES, kitomis ministerijos, ji rengia pirmininkavimo ES Tarybai programą, sprendžia su pirmininkavimu susijusius komunikacinius, logistinius, organizacinius klausimus.

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu, dauguma sprendimų, susijusių su ES teisėkūra, bus priimami Briuselyje, Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie ES. Prie pirmininkavimo prisidės ir kitos Lietuvos diplomatinės atstovybės, kurios pristato šalies prioritetus, supažindina su Lietuvos kultūra.

Renginių kalendorius

Paieška Visi
Buvęs Kitas
Gruodis 2013
Pr An Tr Ke Pe Še Se
25 26 27 28 29 30
8
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04 05

Naujienų prenumerata

Apie prenumeratą